:: Zanim b?dzie za pó?no
Wiadomość dodana przez: admin (2013-04-10 20:59:51)

W zwi?zku z przyznaniem przez Wojewod?&nbsp;Wielkopolskiego dotacji na realizacj? projektu &#8222;Zanim b?dzie za pó?no<strong>"</strong><p>zaprasza zainteresowanych do wspó?pracy w zakresie jego dzia?a? tj.<br></p><ul><li><p>prowadzenia terapii rodzin</p></li></ul><p>Oferty nale?y sk?ada? e-mailem na adres:&nbsp;<a href="mailto:dajmyszanse@wp.pl">dajmyszanse@wp.pl</a>&nbsp;do 18.04.2013r. w??cznie</p>

&nbsp;


adres tej wiadomości: http://dajmyszanse.turek.pl/news.php?id=64