:: Przysz?o?? zaczyna si? dzisiaj
Wiadomość dodana przez: admin (2012-11-16 12:48:16)

Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?" zaprasza dzieci i m?odzie? do udzia?u w projekcie wspó?finansowanym przez Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego: &#8222;PRZYSZ?O?? ZACZYNA SI? DZISIAJ&#8221; w formie cyklu zaj?? socjoterapeutycznych w okresie od 19.11.2012r. do 17.12.2012r.<br>Zaj?cia b?d? odbywa?y si? w siedzibie Stowarzyszenia<br>ul. Koni?ska 2<br>62-700 Turek<br>W sprawie rekrutacji prosz? kontaktowa? si? telefonicznie: 609 187 378<br>

&nbsp;


adres tej wiadomości: http://dajmyszanse.turek.pl/news.php?id=60