:: LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPII 2012
Wiadomość dodana przez: admin (2012-07-02 17:02:21)

Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?" dzi?ki wspó?finansowaniu Zarz?du Województwa Wielkopolskiego w dniach 20 -29.08.2012r. organizuje wyjazd dzieci i m?odzie?y do Pola?czyka.<br>&#8222;LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPII 2012&#8221; stanowi wyjazdow? form? wypoczynku wakacyjnego po??czon? z warsztatami socjoterapeutycznymi <strong><span style="font-weight:normal">dla dzieci i m?odzie?y z rodzin z problemem uzale?nie? z terenu powiatu tureckiego.<br>Udzia? w projekcie jest odp?atny i wynosi 230z? od 1 uczestnika.<br>Informacje na temat udzia?u w projekcie mo?na uzyska? w siedzicie Stowarzyszenia: <br> Turek, Koni?ska 2 lub telefonicznie pod nr tel: 63 278 50 52 od pn. do pt. w godz 8-15<br></span></strong>

&nbsp;


adres tej wiadomości: http://dajmyszanse.turek.pl/news.php?id=53