:: LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPII
Wiadomość dodana przez: admin (2011-09-12 08:42:45)

<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr style="font-weight:bold"><td style="text-align:center"><p><br> </p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td width="100%"> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W okresie od 02.08.2011 do 11.08.2011r wszyscy wychowankowie Domu dla Dzieci i M?odzie?y w Turku wypoczywali w malowniczej ?ebie nad morzem w ramach projektu <strong>LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPII</strong> organizowanego przez Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny &#8222;Dajmy Szans?&#8221;, a wspó?finansowanego przez Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego. Wyjazd by? mozliwy dzi?ki ?rodkom przekazanym przez podatników na rzecz dzieci z domu dziecka Tureckiemu Stowarzyszeniu &#8222;Dajmy Szans?&#8221; w ramach 1%. W czasie wypoczynku nad morzem przez ca?y pobyt dzieciom nie zabrak?o s?o?ca. By? to chyba najcieplejszy okres tegorocznych wakacji. Wychowankowie mieli mo?liwo?? skorzystania oprócz k?pieli wodnych i s?onecznych równie? z licznych atrakcji: jazdy na gokartach, rejsu statkiem po morzu, zabaw w parku linowym, pobytu w weso?ym miasteczku, cyrku, &#8222;domu do góry nogami&#8221;, gabinecie luster, salonie gier oraz z wycieczki do S?owi?skiego Parku Narodowego. W trakcie pobytu prowadzone by?y równie? warsztaty socjoterapeutyczne, których g?ównym celem by?a profilaktyka uzale?nie?. W imieniu wszystkich naszych dzieci Zarz?d Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny &#8222;Dajmy Szans?&#8221; wraz z Dyrektorem Domu dla Dzieci i M?odzie?y w Turku serdecznie dzi?kuj? Pa?stwu za przekazanie 1% na rzecz naszego Stowarzysznia. Dzi?ki Pa?stwa Pomocy wakacyjny wyjazd by? dla naszych dzieci niezwyk?? przygod?, pe?n? niezapomnianych emocji.</p> </td> </tr> <tr> <td width="100%"> <p><br> </p> </td> </tr> <tr> <td height="5" width="100%"> <p><br> </p> </td> </tr> </tbody></table> <p>Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj?? :) </p> <br></td></tr> <tr><td><br></td></tr></tbody></table>

&nbsp;


adres tej wiadomości: http://dajmyszanse.turek.pl/news.php?id=44