::
Wiadomość dodana przez: admin (2011-07-01 21:23:52)

<p style="text-align:center">Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?" przy wspó?finansowaniu Wojewody Wielkopolskiego</p><p style="text-align:center">w terminie 02.06.2011-30.11.2011r. realizuje projekt:</p><p style="text-align:center">&#8222;<strong>ZD??Y? Z POMOC?&#8221;</strong></p><p style="text-align:center"><strong>KONTYNUACJA DZIA?A? EDUKACYJNO &#8211; TERAPEUTYCZNYCH WOBEC RODZICÓW&nbsp;</strong><strong>W TRUDNYCH SYTUACJACH OPIEKU?CZO- WYCHOWAWCZYCH I ICH DZIECI</strong></p><p style="text-align:center">W FORMIE CYKLU ZAJ?? EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNYCH<br>DLA DZIECI ORAZ INDYWIDUALNYCH SPOTKA? DLA RODZICÓW&nbsp;</p><div>Udzia? w projekcie jest bezp?atny.</div><div>Miejsce realizacji:&nbsp;</div><div>siedziba Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?"<br></div><div>ul. Koni?ska 2</div><div>62-700 Turek</div><div>tel: 725 408 021</div> <div><br></div>

&nbsp;


adres tej wiadomości: http://dajmyszanse.turek.pl/news.php?id=40