::
Wiadomość dodana przez: admin (2010-09-09 11:39:10)

<link rel="File-List" href="file:///C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\msohtml1\01\clip_filelist.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> &amp;amp;amp;lt;!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:&amp;amp;amp;quot;Book Antiqua&amp;amp;amp;quot;; panose-1:2 4 6 2 5 3 5 3 3 4; mso-font-charset:238; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:&amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;quot;; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:&amp;amp;amp;quot;Times New Roman&amp;amp;amp;quot;; mso-fareast-font-family:&amp;amp;amp;quot;Times New Roman&amp;amp;amp;quot;;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --&amp;amp;amp;gt; </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> <link rel="File-List" href="file:///C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\msohtml1\01\clip_filelist.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> &amp;amp;amp;lt;!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:&amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;quot;; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:&amp;amp;amp;quot;Times New Roman&amp;amp;amp;quot;; mso-fareast-font-family:&amp;amp;amp;quot;Times New Roman&amp;amp;amp;quot;;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --&amp;amp;amp;gt; </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--><meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="CONTENT-TYPE" /><title></title><meta content="OpenOffice.org 3.2 (Win32)" name="GENERATOR" /><style type="text/css"> &lt;!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } H1 { margin-bottom: 0.21cm; page-break-after: avoid } H1.western { font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 24pt; font-weight: bold } H1.cjk { font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;; font-size: 24pt; font-weight: bold } H1.ctl { font-family: &quot;Tahoma&quot;; font-size: 24pt; font-weight: bold } --&gt; </style> <h1 align="CENTER" class="western" style="color: rgb(255, 102, 0);"><font size="1">UWIERZ W SIEBIE &#8211; POWIEDZ NIE UZALE?NIENIOM</font></h1> <h1 align="CENTER" class="western" style="color: rgb(255, 102, 0);"><font size="1">WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I M?ODZIE?Y ZAGRO?ONEJ UZALE?NIENIEM <br />Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH Z TERENU POWIATU TURECKIEGO</font></h1><meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="CONTENT-TYPE" /><title></title><meta content="OpenOffice.org 3.2 (Win32)" name="GENERATOR" /><style type="text/css"> &lt;!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --&gt; </style> <p align="LEFT" style="color: rgb(255, 102, 0);"><font face="Comic Sans MS, cursive"><font size="1">w okresie od 01.09.2010r.do 31.12.2010r<b>.</b></font></font></p> <p align="LEFT" style="color: rgb(255, 102, 0);"><font face="Comic Sans MS, cursive"><font size="1">Osoby zainteresowane udzia?em w warsztatach prosimy o kontakt telefoniczny </font></font> </p> <p align="LEFT" style="color: rgb(255, 102, 0);"><font face="Comic Sans MS, cursive"><font size="1">pod nr tel: 63 278 50 52 lub droga mailow?: dajmyszanse@wp.pl</font></font></p> <p align="LEFT" style="margin-bottom: 0cm;"><br /> </p>

<link rel="File-List" href="file:///C:\DOCUME~1\User\USTAWI~1\Temp\msohtml1\01\clip_filelist.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> &amp;amp;amp;lt;!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:&amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;quot;; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:&amp;amp;amp;quot;Times New Roman&amp;amp;amp;quot;; mso-fareast-font-family:&amp;amp;amp;quot;Times New Roman&amp;amp;amp;quot;;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:2; text-autospace:none; font-size:9.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:&amp;amp;amp;quot;Times New Roman&amp;amp;amp;quot;;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:860818264; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-229071510 1412204816 -924711758 -2116795838 869727766 1158817368 1981036646 563627206 -1096240372 1959848412;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:&amp;amp;amp;#61607;; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Wingdings;} @list l0:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:&amp;amp;amp;#61623;; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Symbol;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --&amp;amp;amp;gt; </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 3.3pt; text-align: justify; text-indent: 18pt; line-height: 150%;">Dzieci wychowuj?c si? w ?rodowisku destrukcyjnym, a w szczególno?ci alkoholowym nara?one s? bezustannie na sytuacje zagra?aj?ce ich rozwojowi i niszcz?ce ich poczucie bezpiecze?stwa. Obecno?? alkoholika w najbli?szym otoczeniu oznacza dla dziecka ?ycie w ci?g?ym napi?ciu, dezorientacji i niepewno?ci. <o:p /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 3.3pt; text-align: justify; text-indent: 18pt; line-height: 150%;">W rodzinach alkoholowych cz?sto dochodzi do aktów przemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej, a dzieci staj? si? jej ofiarami b?d? ?wiadkami, co w ich psychice pozostawia g??boki uraz. Dzieci w rodzinach alkoholowych odbieraj? brutaln? lekcj? ?ycia; ucz?c si? postawy &#8222;na nie&#8221; wobec ?wiata i ludzi &#8211; nie ufa?, nie odczuwa?, nie mówi?. Takie mechanizmy obronne staj? si? przyczyn? wielu zaburze? w funkcjonowaniu spo?ecznym i emocjonalnym dziecka, a potem osoby doros?ej. <o:p /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 3.3pt; text-align: justify; text-indent: 18pt; line-height: 150%;">Problemy zwi?zane ze wzrastaniem w rodzinie alkoholowej &#8211; a wi?c postawa l?kowa, brak poczucia w?asnej warto?ci, wiele nie wyra?onych, trudnych i bolesnych emocji &#8211; nasilaj? si? wraz z pój?ciem dziecka do szko?y i przemianami okresu dojrzewania. Pojawiaj? si? wagary, problemy z odrabianiem lekcji, przej?ciem do nast?pnej klasy, nieumiej?tno?ci? dostosowania si? do wymogów szko?y. W relacjach z rówie?nikami dochodzi do powstawania nieformalnych grup o charakterze przest?pczym, w których aktom przemocy i chuliga?stwa towarzyszy si?ganie po ?rodki odurzaj?ce i wczesna inicjacja seksualna.<o:p /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 3.3pt; text-align: justify; text-indent: 18pt; line-height: 150%;">U niektórych dzieci z rodzin alkoholowych nie obserwujemy tak drastycznych zachowa?, ale nie zawsze ?wiadczy to o prawid?owym ich rozwoju emocjonalnym. Cz?sto s? to dzieci skrajnie wycofane,<span>&nbsp;</span>zastraszane przez kolegów, funkcjonuj?ce w roli koz?ów ofiarnych, dzieci, które nie umiej? nawi?zywa? kontaktów i nie wierz? w to, ?e s? w stanie zrobi? cokolwiek dobrze.<o:p /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 3.3pt; text-align: justify; text-indent: 18pt; line-height: 150%;">Trudnym zachowaniom towarzysz? przykre emocje takie jak l?k, poczucie winy, niepokoju, gniew, z?o??, osamotnienie, negatywne s?dy na temat w?asnej osoby. Trudne do zaakceptowania staje si? przekonanie, ?e nie spe?nia si? oczekiwa? innych.<o:p /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 3.3pt; text-align: justify; text-indent: 18pt; line-height: 150%;"><span>&nbsp;</span>Je?eli m?odym ludziom z dysfunkcyjnych ?rodowisk nie zaproponuje si? alternatywnych sposobów funkcjonowania w spo?ecze?stwie, b?d? oni w przysz?o?ci odtwarza? negatywne wzorce zachowa? wyniesione z w?asnych rodzin i podwórek. Szczególnie dzieci z rodzin alkoholowych zagro?one s? tym, ?e b?d? powiela? destrukcyjne, zwi?zane z nadu?ywaniem alkoholu, zachowania rodziców.<o:p /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 3.3pt; text-indent: 18pt; line-height: 150%;">Naprzeciw tym potrzebom wychodzi inicjatywa warsztatów socjoterapeutycznych <b>&#8222;UWIERZ W SIEBIE&#8221; </b>podczas których m?ody cz?owiek b?dzie móg? poczu? si? dobrze i bezpiecznie, odreagowa? przykre emocje, wypróbowa? i wy?wiczy? nowe sposoby zachowania, a tak?e z korzy?ci? spo?ytkowa? swój wolny czas. <br /> Proponowany projekt zak?ada realizacj? nast?puj?cych celów:<o:p /></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><b><span style="color: black;">Rozwojowe <o:p /></span></b></p> <ul type="square" style="margin-top: 0cm;"><ul type="disc" style="margin-top: 0cm;"><li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: 150%;">zaspokojenie potrzeby przynale?no?ci do grupy rówie?niczej i jej aprobaty, <o:p /></li><li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: 150%;">zaspokojenie potrzeby nawi?zania bliskiego kontaktu z osob? doros??, <o:p /></li><li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: 150%;">zaspokojenie potrzeb wyra?ania siebie, intymno?ci, <o:p /></li><li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: 150%;">zaspokojenie potrzeby aktywno?ci spo?ecznej, <o:p /></li><li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: 150%;">budowanie poczucia wspólnoty grupowej.<o:p /></li></ul></ul> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><b><span style="color: black;">Edukacyjne <o:p /></span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Wingdings;"><span><span><br /></span></span></span></p> <ul><li><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Wingdings;"><span><span>&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">dostarczenie informacji o substancjach szkodliwych<o:p /></span></li><li><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Wingdings;"><span><span></span></span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">poznanie przyczyn, skutków i nast?pstw za?ywania ?rodków psychoaktywnych,<o:p /></span></li><li><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Wingdings;"><span><span></span></span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">poznanie modelu funkcjonowania rodziny uzale?nionej, ról pe?nionych przez cz?onków rodzin, przedstawienie mechanizmu uzale?nienia i wspó?uzale?nienia,<o:p /></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Wingdings; color: black;"><span><span></span></span></span></li><li><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Wingdings; color: black;"><span><span></span></span></span>zdobycie umiej?tno?ci porozumiewania si? i konstruktywnego rozwi?zywania konfliktów z doros?ymi i rówie?nikami, <span style="color: black;"><o:p /></span></li><li><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Wingdings;"><span><span>&nbsp;</span></span></span>rozwijanie umiej?tno?ci samokontroli emocjonalnej</li><li><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Wingdings;"><span><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]-->rozwijanie umiej?tno?ci redukowania napi??<o:p /></li><li><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Symbol; color: black;"><span><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="color: black;">uczenie ró?nych sposobów odreagowywania negatywnych emocji, <o:p /></span></li><li><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Symbol; color: black;"><span><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="color: black;">doskonalenie umiej?tno?ci rozpoznawania i nazywania emocji, <o:p /></span></li><li><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Symbol; color: black;"><span><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]-->rozwijanie empatii<span style="color: black;"><o:p /></span></li><li><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Symbol; color: black;"><span><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="color: black;">dostarczenie wiedzy nt. skutecznej i nieskutecznej komunikacji, <o:p /></span></li><li><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Symbol; color: black;"><span><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="color: black;">zdobycie umiej?tno?ci wyra?ania uczu? negatywnych. <o:p /></span></li></ul> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><b><span style="color: black;">Terapeutyczne <o:p /></span></b><br /></p><ul type="disc" style="margin-top: 0cm;"><li>budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwi?kszenie poczucia w?asnej warto?ci, <o:p /></li><li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: 150%;">stworzenie okazji do odreagowania napi?? emocjonalnych, <o:p><span style="font-size: 12pt;"></span></o:p></li><li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt;">zaspokojenie potrzeby bycia wa?nym</span></li></ul>


adres tej wiadomości: http://dajmyszanse.turek.pl/news.php?id=28