:: „Zanim będzie za późno”
Wiadomość dodana przez: admin (2017-07-03 13:56:14)

<p>Stowarzyszenie &#8222;Dajmy Szansę&#8221; w związku z przyznaniem przez Wojewodę Województwa Wielkopolskiego dotacji na realizację projektu pn.: &#8222;Zanim będzie za późno&#8221;&nbsp;<br>serdecznie zaprasza rodziny w sytuacji kryzysu z terenu powiatu tureckiego do udziału w terapii rodzinnej.&nbsp;<br>Projekt zakłada objęcie cyklem zajęć terapeutycznych 5 rodzin (dla każdej z rodzin przewiduje się 10 dwugodzinnych sesji, prowadzonych przez 2 terapeutów rodzinnych)<br>Celem projektu będzie:<br>&#8226; wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa funkcjonowania rodzin,<br>&#8226; uwrażliwienie rodziców na to co w sytuacji kryzysu przeżywa i czego potrzebuje ich dziecko, nauka wspierania dziecka w przeżywaniu sytuacji kryzysu<br>&#8226; przygotowanie rodziców do informowania o swoich decyzjach w sposób adekwatny do wieku i możliwości dziecka&nbsp;<br>&#8226; dostarczenie wiedzy na temat zachowań dzieci w sytuacji rozstania rodziców (apatia, bierność, zaprzeczanie, agresja, bunt, obwinianie dorosłych i siebie), szukanie sposobów reagowania na takie sytuacje&nbsp;<br>&#8226; nauka konstruktywnych form rozwiązywania konfliktów, rozwijanie umiejętności redukowania napięć<br>&#8226; wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za własną sytuację życiową, los dzieci.<br>&#8226; uświadamianie uczuć poszczególnym członkom rodziny tj. rozwijanie umiejętności dostrzegania uczuć, werbalizowania, wyrażania, poznawania przyczyn i skutków trudnych uczuć.<br>&#8226; rozwijanie umiejętności prawidłowej komunikacji<br>&#8226; poszerzenie wiedzy uczestników na temat rodziny w sytuacji rozpadu<br>&#8226; rozwijanie poczucia własnej wartości dziecka: dostarczanie przeżyć wzmacniających, podnoszenie samooceny, dostrzeganie mocnych stron, uczenie postaw akceptujących siebie.</p><div><p>Projekt trwa od 15 maja 2017r. do 30 listopada 2017r.&nbsp;<br>Udział w projekcie jest bezpłatny.</p><p>Rodziny zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny:<br>Ewa Andrzejczak 609 187 378</p></div>

&nbsp;


adres tej wiadomości: http://dajmyszanse.turek.pl/news.php?id=115