:: 1%
Wiadomość dodana przez: % (2010-02-23 21:45:08)

<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">Pomó? dzieciom z domu dziecka w Turku</span>

<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny ''Dajmy Szans?&quot; w Turku </span><br /> <br /><br />od dnia 05.03.2009r. posiada status <span style="font-weight: bold;">ORGANIZACJI PO?YTKU PUBLICZNEGO </span><br style="font-weight: bold;" /><br /><p>Osoby zainteresowane wp?at? <span style="font-weight: bold;">1 %</span> podatku na rzecz OPP, </p>prosimy o podanie w deklaracji podatkowej nast?puj?cych danych: <br /><br />Nazwa OPP: <span style="font-weight: bold;"><br /><br />Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny ''Dajmy Szans?&quot; w Turku </span><br /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">Numer KRS: 00000 47 365 </span><br /><span style="color: rgb(51, 51, 153); font-weight: bold;"><br /></span><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 153); font-weight: bold;"><br />Wszystkim darczy?com serdecznie dzi?kujemy !!!</span><br /></div><br />


adres tej wiadomości: http://dajmyszanse.turek.pl/news.php?id=11