:: Sponsorzy
Artykuł dodany przez: admin (2000-01-13 17:34:58)

<div style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(51,102,51)"><h2>NASI PRZYJACIELE I DARCZY?CY</h2></div><br /><br /><ul><li>      ZPPHU &#8222;Zesiuk&#8221;</li><li>      Burmistrz Miasta Turku</li><li>      Kopalnia W?gla Brunatnego &#8222;Adamów&#8221; S.A.</li><li>      Klub Honorowych Krwiodawców przy KWB &#8222;Adamów&#8221;</li><li>      Elektrownia Turek</li><li>      Union- Knopf Turek</li><li>      Profi m Turek</li><li>      Cukiernia p.Zdzis?awa Jesio?owskiego</li><li>      Intermarche Turek</li><li>      Bricomarche Turek</li><li>      Agencja Ochrony Mienia &#8222;Magnum&#8221;</li><li>      Farpol Chrapczew</li><li>      FUGO S.A. Konin</li><li>      Huta Aluminium Konin</li><li>      Zespó? Elektrowni PAK</li><li>      Ks. Stanis?aw Nasi?ski</li><li>      NEW YORKER &#8211; Pozna?</li><li>      Just Mark &#8211; ?ychlin</li><li>      Zwi?zek Dzia?kowców &#8222;?róde?ko&#8221; w Turku</li><li>      Rodzina Jahnsen z Danii</li><li>      PCK Ko?o</li><li>      Zak?ady Mi?sne &#8222;PASZAK&#8221;</li><li>      Marianne Lisowski USA</li><li>      Seweryna Frankowska Pozna?</li><li>      EGMONT Polska SP z o.o. Warszawa</li><li>      Karolina i Grzegorz Nowaccy</li><li>      PHU &#8222;VEDA SERWIS&#8221; &#8211; Danuta Oblizajek</li></ul><div style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(204,0,51)"><h3>Dzi?kujemy za ka?de wsparcie!</h3></div>


adres tego artykułu: http://dajmyszanse.turek.pl/infopage.php?id=4