Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 ZAUWA?CIE MNIE W RODZINIE

Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans? informuje, ?e w terminie od 15.05.2010r. do 10.12.2010r. b?dzie realizowa?o projekt wspó?finansowany przez Wojewod? Wielkopolskiego

 

pt. „ZAUWA?CIE MNIE W RODZINIE”

 

Prowadzenie dzia?a? edukacyjno – terapeutycznych wobec rodzin znajduj?cych si? w sytuacji rozpadu

w formie

Terapii rodzin oraz pomocy psychologiczno –pedagogicznej on-line ze szczególnym uwzgl?dnieniem pozycji dziecka i respektowania jego praw w rodzinie

 

 

admin | 18.05.2010 więcej | komentarz[238612] |
 

Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans? informuje, ?e w terminie od 15.05.2010r. do 10.12.2010r. realizuje projekt wspó?finansowany przez Wojewod? Wielkopolskiego



„ZD??Y? Z POMOC?”

PROWADZENIE DZIA?A? EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYCH

WOBEC RODZICÓW Z OGRANICZON? W?ADZ? RODZICIELSK?
I ICH DZIECI Z TERENU POWIATU TURECKIEGO

 

W FORMIE

 CYKLU ZAJ?? KOREKCYJNO – PROFILAKTYCZNYCH DLA DZIECI I M?ODZIE?YI WARSZTATÓW UMIEJ?TNO?CI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW


 

 

admin | 18.05.2010 więcej | komentarz[4] |
 

Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?"

 w dniach 23.01.-31.012010r. realizowa?o projekt:
„PRZYGODA Z PROFILAKTYK?” -
polegaj?cy na organizacji
i przeprowadzeniu
wyjazdowej formy wypoczynku zimowego z

warsztatami socjoterapeutycznymi dla dzieci i 
m?odzie?y z rodzin z problemem uzale?nie?
 i
przemocy w rodzinie z terenu powiatu tureckiego.

Projekt by? wspó?finansowany przez Województwo Wielkopolskie

 

admin | 18.05.2010 więcej | komentarz[3] |
 1%
Pomó? dzieciom z domu dziecka w Turku
% | 23.02.2010 więcej | komentarz[6] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [archiwum newsów | dodaj news]
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image