Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 My?lisz - decydujesz- odmawiasz
W zwi?zku z przyznaniem przez Zarz?d Województwa Wielkopolskiego dotacji na realizacj? projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdzia?ania uzale?nieniom (alkoholowym/narkotykowym) pn.: "My?lisz - decydujesz-odmawiasz"

zaprasza zainteresowanych do wspó?pracy w zakresie jego dzia?a? tj.

 • prowadzenia zaj?? socjoterapeutycznych dla dzieci i m?odzie?y

Oferty nale?y sk?ada? e-mailem na adres: dajmyszanse@wp.pl do 15.04.2013r. w??cznie

admin | 12.04.2013 więcej | komentarz[2] |
 "Zanim b?dzie za pó?no"
Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?" zaprasza rodziny dotkni?te dysfunkcja i kryzysem do udzia?u w projekcie wspó?finansowanym przez Wojewod? Wielkopolskiego: „Zanim bezie za pó?no” w formie terapii rodzin 
w terminie 19.03.2013r. do 20.12.2013r.
W sprawie rekrutacji prosz? kontaktowa? si? telefonicznie: 609 187 378
admin | 10.04.2013 więcej | komentarz[14] |
 Zanim b?dzie za pó?no
W zwi?zku z przyznaniem przez Wojewod? Wielkopolskiego dotacji na realizacj? projektu „Zanim b?dzie za pó?no"

zaprasza zainteresowanych do wspó?pracy w zakresie jego dzia?a? tj.

 • prowadzenia terapii rodzin

Oferty nale?y sk?ada? e-mailem na adres: dajmyszanse@wp.pl do 18.04.2013r. w??cznie

admin | 10.04.2013 więcej | komentarz[2] |
 Przysz?o?? zaczyna si? dzisiaj
Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?" zaprasza dzieci i m?odzie? do udzia?u w projekcie wspó?finansowanym przez Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego: „PRZYSZ?O?? ZACZYNA SI? DZISIAJ” w formie cyklu zaj?? socjoterapeutycznych w okresie od 19.11.2012r. do 17.12.2012r.
Zaj?cia b?d? odbywa?y si? w siedzibie Stowarzyszenia
ul. Koni?ska 2
62-700 Turek
W sprawie rekrutacji prosz? kontaktowa? si? telefonicznie: 609 187 378
admin | 16.11.2012 więcej | komentarz[31] |
 Przysz?o?? zaczyna si? dzisiaj

Zarz?d Tureckiego Stowarzyszenia w zwi?zku z przyznaniem przez Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego dotacji na realizacj? projektu „Przysz?o?? zaczyna si? dzisiaj"

zaprasza zainteresowanych do wspó?pracy w zakresie jego dzia?a? tj.

 • zatrudnienia 2 socjoterapeutów do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci i m?odzie?y specjalisty prowadz?cego doradztwo indywidualne dla seniorów

Oferty nale?y sk?ada? e-mailem na adres: dajmyszanse@wp.pl do 18.11.2012r. w??cznie

admin | 16.11.2012 więcej | komentarz[14] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [archiwum newsów | dodaj news]
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image