Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 

Dyrektor Domu dla Dzieci i Młodzieży w Kaczkach Średnich w związku z realizacją zadania publicznego: Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej Domu dla Dzieci i Młodzieży dla 14 wychowanków zaprasza zainteresowanych do współpracy w zakresie świadczenia usług polegających na:

 • prowadzeniu spraw kadrowych placówki w tym przygotowywaniu umów o pracę oraz innych druków i akt kadrowych

 • prowadzeniu wymaganej dokumentacji pracowników

 • prowadzeniu ewidencji zwolnień lekarskich pracowników placówki

 • prowadzeniu ewidencji delegacji służbowych

 • prowadzeniu ewidencji druków ścisłego zarachowania 

 • prowadzeniu księgi meldunkowej wychowanków

 • prowadzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami  kasy placówki i dokumentacji kasowej

 • opracowywaniu jadłospisów i zlecaniu zakupy.

 • w terminie 10.08.2015r. - 31.12.2015r.

Oferty należy składać osobiście (Kaczki Średnie 62 H, 62-700 Turek) lub e-mailem na adres: dajmyszanse@wp.pl do 09.08.2015r. włącznie


admin | 31.07.2015 więcej | komentarz[9] |
 Zauważcie mnie w rodzinie
Stowarzyszenie "Dajmy Szanse" zaprasza rodziny dotknięte dysfunkcją i kryzysem do udziału w projekcie współfinansowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego: „Zauważcie mnie w rodzinie ” w formie terapii rodzin 
w terminie 01.07.2015r. do 18.12.2015r.
W sprawie rekrutacji proszę kontaktować się telefonicznie: 609 187 378
admin | 02.06.2015 więcej | komentarz[19] |
 Zimowa Akademia Socjoterapii 2015
Stowarzyszenie "Dajmy Szans?" zwi?zku z przyznaniem przez Zarz?d Województwa Wielkopolskiego dotacji na realizacj? projektu pn.: "ZIMOWA AKADEMIA SOCJOTERAPII 2015".
serdecznie zaprasza dzieci i m?odzie? (pochodz?ce z rodzin z problemem uzale?nie?) do udzia?u w wyjazdowej formie wypoczynku wakacyjnego w terminie od 14.02.2015r.  do 22.02.2015r.
Koszt wypoczynku 200z? od jednego uczestnika.

Informacje na temat mo?na uzyska? w siedzibie Stowarzyszenia
Kaczki ?rednie 62h
62-700 Turek
dajmyszanse@wp.pl
admin | 07.02.2015 więcej | komentarz[8] |
 Zimowa Akademia Socjoterapii 2015
Stowarzyszenie  "Dajmy Szans?" zwi?zku z przyznaniem przez Zarz?d Województwa Wielkopolskiego dotacji na realizacj? projektu pn.: "ZIMOWA AKADEMIA SOCJOTERAPII 2015".

zaprasza zainteresowanych do wspó?pracy w zakresie ?wiadczenia us?ug polegaj?cych na:

 • prowadzeniu podczas wyjazdu zaj?? socjoterapeutycznych dla dzieci i m?odzie?y 
 • zapewnieniu opieki wychowawczej dla uczestników Zimowej Akademii Socjoterapii

Oferty nale?y sk?ada? osobi?cie lub e-mailem na adres: dajmyszanse@wp.pl do 08.02.2015r. w??cznie

admin | 05.02.2015 więcej | komentarz[0] |
 Usugi pedagogiczno - psychologiczno - terapeutyczne
Dyrektor Domu dla Dzieci i M?odzie?y w Kaczkach ?rednich w zwi?zku z realizacj? zadania publicznego: Prowadzenie placówki opieku?czo - wychowawczej Domu dla Dzieci i M?odzie?y dla 14 wychowanków zaprasza zainteresowanych do wspó?pracy w zakresie ?wiadczenia us?ug polegaj?cych na:
 • zapewnieniu us?ug pedagogiczno - psychologiczno - terapeutycznych w terminie 01.01.2015r. - 31.12.2015r.

Oferty nale?y sk?ada? osobi?cie (Kaczki ?rednie 62 H, 62-700 Turek) lub e-mailem na adres: dajmyszanse@wp.pl do 20.01.2015r. w??cznie

admin | 13.01.2015 więcej | komentarz[63] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [archiwum newsów | dodaj news]
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image