Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 Letnia Akademia Socjoterapii 2016
Stowarzyszenie "Dajmy Szansę" związku z przyznaniem przez Zarz?d Województwa Wielkopolskiego dotacji na realizację projektu pn.: "LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPII 2016".

zaprasza zainteresowanych do współpracy w zakresie świadczenia usług polegających na:

 • zapewnieniu wypoczynku wakacyjnego dla 24 uczestników nad morzem w terminie 20.08.2015r. - 30.08.2015r.

 • zapewnieniu transportu uczestnikom (w czasie pobytu min. 3 wycieczki)

 • zakupu usług sportowo – rekreacyjnych 

 • prowadzeniu podczas wyjazdu zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

 • zapewnieniu opieki wychowawczej dla uczestników Letniej Akademii Socjoterapii

Oferty należy składać osobiście lub e-mailem na adres: dajmyszanse@wp.pl do 16.08.2016r. włącznie


admin | 12.08.2016 więcej | komentarz[6] |
 Letnia Akademia Socjoterapii 2016
Stowarzyszenie "Dajmy Szansę" związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dotacji na realizację projektu pn.: "LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPII 2016".
serdecznie zaprasza instytucjonalne i rodzinne formy opieki zastępczej do zgłaszania do udziału w wyjazdowej formie wypoczynku wakacyjnego połączonego z warsztatami socjoterapeutycznymi dzieci i młodzież w terminie  od 20.08.2016r. do 30.08.2016r.

Miejsce wypoczynku:
Ośrodek Kolonijno - Wczasowy RUTEX
72-330 Mrzeżyno, ul. Letniskowa 11
+48 91 38 66 131, 91 38 44 248,  607 072 222
biuro@okw-rutex.pl
W trakcie wyjazdu będą organizowane dla uczestników zajęcia socjoterapeutyczne. Przewidziane są też liczne atrakcje dla uczestników: zwiedzanie Poznania, wycieczki do Kołobrzegu (udział w Live Escape Games, Ogrody Tematyczne Hortulus i Ogrody Hortulus Spectabilis ), korzystanie z kąpieli wodnych i słonecznych, szkolenie antyterrorystyczne (rozpoznanie pirotechniczne, pierwsza pomoc, metody psychologiczne przetrwania, zachowania na wypadek szturmu i taktyka antyterrorystyczna),Team buildinng (malowanie aut sprayem i budowanie z nich nowych futurystycznych maszyn, budowa tratw i przeprawiania się nimi przez przeszkody wodne), zawody sportowe, sprawnościowe, ogniska połączone z pieczeniem kiełbasek, konkurs karaoke, kalambury, imprezy plenerowe, dyskoteki poznawanie tradycji regionu.

Koszt wypoczynku 202zł od jednego uczestnika.

Informacje na temat można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia
Kaczki Średnie 62h
62-700 Turek
dajmyszanse@wp.pl
admin | 12.08.2016 więcej | komentarz[6] |
 
Stowarzyszenie "Dajmy Szansę" związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dotacji na realizację projektu pn.: "ZIMOWA AKADEMIA SOCJOTERAPII 2016".
serdecznie zaprasza instytucjonalne i rodzinne formy opieki zastępczej do zgłaszania do udziału w wyjazdowej formie wypoczynku wakacyjnego połączonego z warsztatami socjoterapeutycznymi dzieci i młodzież (od 11 do 18 lat) w terminie  od 18.01.2016r.  do 25.01.2016r.

Miejsce wypoczynku:

„Halny” Ośrodek Wypoczynkowo- Szkoleniowy
34-223 Zawoja Składy 1595
Tel: 33 877 51 07 lub 604 913 875
email: kontakt@halnyzawoja.pl

W trakcie wyjazdu będą organizowane dla uczestników zajęcia socjoterapeutyczne. Przewidziane są też liczne atrakcje dla uczestników: Ice karting& snow karting – jazda na kolcach po lodzie, Snowrafting, Snowtubing, Zimowe zawodu łucznicze, Śnieżny survival, Snow zorbing, nauka jazdy na nartach/snowboardzie, korzystanie z wyciągów i kolei linowych, wycieczka do Krakowa,zawody sportowe, sprawnościowe, ogniska połączone z pieczeniem kiełbasek, konkurs karaoke, konkurs na rzeźbę w śniegu, konkurs profilaktyczny, kalambury, imprezy plenerowe, poznawanie tradycji regionu.

Koszt wypoczynku 201zł od jednego uczestnika.

Informacje na temat można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia
Kaczki Średnie 62h
62-700 Turek
dajmyszanse@wp.pl
admin | 14.01.2016 więcej | komentarz[3] |
 PARTNER
Powiat Turecki wraz ze Stowarzyszeniem „Dajmy Szansę” w ramach Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie" finansowanego ze środków Wojewody Wielkopolskiego informuje, że

w terminie 01.09.2015r. do 20.12.2015r. b?dzie realizowany

Program Edukacyjno-Korekcyjny dla Sprawców Przemocy PARTNER.
Celem głównym programu jest przede wszystkim redukcja zachowań agresywnych, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny związane z przemoc?.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

1. Ograniczenie problemu przemocy domowej poprzez powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem.

2.Uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych przemocowych zachowań wobec członków rodziny: uświadomienie sprawcy, czym jest przemoc, rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, rozpoznanie przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych zapowiadaj?cych zachowania przemocowe.

3.Nauka umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów bez użycia agresji i konstruktywnego wyrażania uczuć?

4.Promocja pozytywnych postaw, zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji 
w rodzinie, a w szczególności poczucia odpowiedzialności za własne czyny.

5.Uświadomienie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy.

ADRESACI

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc zarówno kobiet, 
jak i mężczyzn z terenu powiatu tureckiego, w tym:
- skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w programie; 
- kobiet i mężczyzn, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawione w wyniku zaniedbań i nie wypełniania funkcji rodzicielskich; 
- osób stosujących przemoc w rodzinie, które zakończyły terapię uzależnień od alkoholu lub narkotyków; 
- osób, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.


MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Konińska 4, 62-700 Turek
w celu rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny: 609 187 378

www.dajmyszanse.turek.pldajmyszanse@wp.pl

admin | 02.09.2015 więcej | komentarz[269] |
 LETNIA AKADEMIA SOCjOTERAPII 2015

Stowarzyszenie "Dajmy Szansę" związku z przyznaniem przez Zarz?d Województwa Wielkopolskiego dotacji na realizację projektu pn.: "LETNIA AKADEMIA SOCJOTERAPII 2015".

zaprasza zainteresowanych do współpracy w zakresie świadczenia usług polegających na:

 • zapewnieniu wypoczynku wakacyjnego dla 24 uczestników nad morzem w terminie 15.08.2015r. - 25.08.2015r.

 • zapewnieniu transportu uczestnikom (w czasie pobytu min. 2 wycieczki)

 • zakupu usług sportowo – rekreacyjnych 

 • prowadzeniu podczas wyjazdu zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

 • zapewnieniu opieki wychowawczej dla uczestników Letniej Akademii Socjoterapii

Oferty należy składać osobiście lub e-mailem na adres: dajmyszanse@wp.pl do 10.08.2015r. włącznieadmin | 31.07.2015 więcej | komentarz[617] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [archiwum newsów | dodaj news]
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image