Dziś jest 26 lutego 2020, są imieniny: Aleksandra, Mirosława, Dionizego

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 My?lisz - decydujesz- odmawiasz
W zwi?zku z przyznaniem przez Zarz?d Województwa Wielkopolskiego dotacji na realizacj? projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdzia?ania uzale?nieniom (alkoholowym/narkotykowym) pn.: "My?lisz - decydujesz-odmawiasz"

zaprasza zainteresowanych do wspó?pracy w zakresie jego dzia?a? tj.

 • prowadzenia zaj?? socjoterapeutycznych dla dzieci i m?odzie?y

Oferty nale?y sk?ada? e-mailem na adres: dajmyszanse@wp.pl do 15.04.2013r. w??cznie 
admin | 12.04.2013 komentarz[2] |
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image