Dziś jest 26 lutego 2020, są imieniny: Aleksandra, Mirosława, Dionizego

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 

Zarz?d Tureckiego Stowarzyszenia w zwi?zku z przyznaniem przez Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej dotacji na realizacj? projektu "Akademia Pe?ni ?ycia"

zaprasza zainteresowanych do wspó?pracy w zakresie jego dzia?a? tj.

 • zatrudnienia specjalisty prowadz?cego doradztwo indywidualne dla seniorów

 • zatrudnienia trenerów do przeprowadzenia warsztatów psychologicznych

 • zatrudnienia specjalistów prowadz?cych szkolenia dla wolontariuszy

 • zatrudnienie opiekunki dla seniorów w czasie wyjazdów

 • zatrudnienie koordynatora projektu

 • zapewnienie obs?ugi ksi?gowej

Oferty nale?y sk?ada? e-mailem na adres: dajmyszanse@wp.pl do dnia 19.11.2012r. w??cznie 
admin | 16.11.2012 komentarz[3] |
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image