Dziś jest 26 lutego 2020, są imieniny: Aleksandra, Mirosława, Dionizego

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
  Warto pomaga?
Zarz?d Tureckiego Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” serdecznie dzi?kuje wszystkim podatnikom za przekazanie 1% podatku w 2011r na potrzeby dzieci z Domu dla Dzieci i M?odzie?y w Turku.

Dzi?ki Pa?stwa pomocy,
z zebranej kwoty zosta? dofinansowany wypoczynek wakacyjny dla podopiecznych DDiM. Nasze Stowarzyszenie dzi?ki statusowi po?ytku publicznego mo?e gromadzi? ?rodki na koncie1 % i wspomaga? dzieci poprzez ró?ne formy dzia?a?, na których sfinansowanie nie sta? placówki.W sierpniu stowarzyszenie zorganizowa?o 10 dniowy wyjazd wakacyjny
(20.08.- 29.08.2012r.) w Bieszczady dla 30 wychowanków pod nazw?
Letnia Akademia Socjoterapii 2012.
Ta forma wypoczynku po??czona z oddzia?ywaniami socjoterapeutycznymi by?a dla dzieci ?wietn? form? rekreacji i terapii. Wyjazd wspó?finansowany by? ze ?rodków Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego (dotacja przyznana stowarzyszeniu w ramach og?oszonego konkursu). Ze ?rodków 1% przeznaczono kwot? 6440z?. Pobyt w malowniczych Bieszczadach w o?rodku o wysokim standardzie (2 osobowe pokoje, wyposa?one w telewizor, ?azienk?, elegancko podane i smaczne posi?ki), otoczony pi?knym pasmem zieleni z placem zabaw, miejscem na grilla i ognisko z licznymi turystycznymi i rekreacyjnymi atrakcjami to mnóstwo pozytywnych emocji, mi?ych wspomnie?, które stanowi? dla dzieci skrzywdzonych przez los rekompensat? dla ich trudnych do?wiadcze? ?yciowych, odskoczni? od codziennych zmartwie?. Oto niektóre z atrakcji: przeprawy przez górskie potoki w tajemniczych dolinach po??czone z grami terenowymi-Bieszczady Challenge, przeja?d?ki sprawno?ciowe po torze Segway, zjazdy po linie,wspinaczki na ?ciance, jazda quadami, p?ywanie na pontonach w poszukiwaniu skarbów, ekstremalne przeja?d?ki motorówk? po Zbiorniku Soli?skim a tak?e wycieczki z przewodnikiem w Po?oniny i w?drówki szlakiem Soliny i Sanu.Nasze dzieci zdoby?y certyfikaty potwierdzaj?ce bieszczadzkie sprawno?ci pod okiem do?wiadczonych instruktorów. Mog?y poczu? si? przez to w pe?ni docenione, dowarto?ciowane, zauwa?one. Takie wakacje to dla nich ma?y u?miech losu.

Serdecznie dzi?kujemy !!!

Liczymy na Pa?stwa pomoc w nast?pnych latach podatkowych!!!

Z powa?aniem
Zarz?d Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny
„Dajmy Szans?”
 
admin | 03.09.2012 komentarz[33] |
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image