Dziś jest 1 paŸdziernika 2020, są imieniny: Danuty, Remigiusza, Romana

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 Zanim b?dzie za pó?no
Tureckie Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szans?" zaprasza rodziny znajduj?ce si? w kryzysie do udzia?u w projekcie 

ZANIM B?DZIE ZA PÓ?NO”
-PROWADZENIE DZIA?A? EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYCH WOBEC RODZIN ZNAJDUJ?CYCH SI? W SYTUACJI KRYZYSU W FORMIE TERAPII RODZIN.

Udzia? w terapii jest bezp?atny. 

Projekt realizowany jest od 02.05.2012 do 10.12.2012r.
i wspó?finansowany jest ze ?rodków Wojewody Wielkopolskiego. 
admin | 21.05.2012 komentarz[51] |
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image