Dziś jest 1 paŸdziernika 2020, są imieniny: Danuty, Remigiusza, Romana

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 "KOCHA? I ROZUMIE?"

KOCHA? I ROZUMIE?”
 PROGRAM ZAPOBIEGANIA KRZYWDZENIU MA?YCH DZIECI

Prowadzenie dzia?a? edukacyjno – terapeutycznych
dla rodziców ma?ych dzieci z terenu powiatu tureckiego

Projekt wspó?finansowany ze ?rodków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieci?stwo” Fundacji Dzieci Niczyje

KOCHA? I ROZUMIE?” - jest programem maj?cym na celu profilaktyk? krzywdzenia ma?ych dzieci(w wieku 0-3) poprzez prowadzenie dzia?a? edukacyjno – terapeutycznych dla rodziców ma?ych dzieci z terenu powiatu tureckiego w formie grupowych warsztatów umiej?tno?ci wychowawczych oraz spotka? indywidualnych dla uczestników projektu.
Program zak?ada realizacj? :
12 trzygodzinnych warsztatów dla 12 rodziców oraz
1 dwugodzinne spotkanie indywidualne z uczestnikami projektu
w terminie od 15 czerwca do 30 grudnia 2010 r.
Miejsce realizacji:
siedziba Tureckiego Stowarzyszenia na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?”
Turek, ul. Koni?ska 2
admin | 24.06.2010 komentarz[6] |
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image