Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 „Zanim będzie za późno”

Stowarzyszenie „Dajmy Szansę” w związku z przyznaniem przez Wojewodę Województwa Wielkopolskiego dotacji na realizację projektu pn.: „Zanim będzie za późno” 
serdecznie zaprasza rodziny w sytuacji kryzysu z terenu powiatu tureckiego do udziału w terapii rodzinnej. 
Projekt zakłada objęcie cyklem zajęć terapeutycznych 5 rodzin (dla każdej z rodzin przewiduje się 10 dwugodzinnych sesji, prowadzonych przez 2 terapeutów rodzinnych)
Celem projektu będzie:
• wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa funkcjonowania rodzin,
• uwrażliwienie rodziców na to co w sytuacji kryzysu przeżywa i czego potrzebuje ich dziecko, nauka wspierania dziecka w przeżywaniu sytuacji kryzysu
• przygotowanie rodziców do informowania o swoich decyzjach w sposób adekwatny do wieku i możliwości dziecka 
• dostarczenie wiedzy na temat zachowań dzieci w sytuacji rozstania rodziców (apatia, bierność, zaprzeczanie, agresja, bunt, obwinianie dorosłych i siebie), szukanie sposobów reagowania na takie sytuacje 
• nauka konstruktywnych form rozwiązywania konfliktów, rozwijanie umiejętności redukowania napięć
• wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za własną sytuację życiową, los dzieci.
• uświadamianie uczuć poszczególnym członkom rodziny tj. rozwijanie umiejętności dostrzegania uczuć, werbalizowania, wyrażania, poznawania przyczyn i skutków trudnych uczuć.
• rozwijanie umiejętności prawidłowej komunikacji
• poszerzenie wiedzy uczestników na temat rodziny w sytuacji rozpadu
• rozwijanie poczucia własnej wartości dziecka: dostarczanie przeżyć wzmacniających, podnoszenie samooceny, dostrzeganie mocnych stron, uczenie postaw akceptujących siebie.

Projekt trwa od 15 maja 2017r. do 30 listopada 2017r. 
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rodziny zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny:
Ewa Andrzejczak 609 187 378 
admin | 03.07.2017 komentarz[401] |
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image