Dziś jest 15 grudnia 2019, są imieniny: Niny, Celiny, Krystiany

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 PARTNER
Powiat Turecki wraz ze Stowarzyszeniem „Dajmy Szansę” w ramach Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie" finansowanego ze środków Wojewody Wielkopolskiego informuje, że

w terminie 01.09.2015r. do 20.12.2015r. b?dzie realizowany

Program Edukacyjno-Korekcyjny dla Sprawców Przemocy PARTNER.
Celem głównym programu jest przede wszystkim redukcja zachowań agresywnych, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny związane z przemoc?.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

1. Ograniczenie problemu przemocy domowej poprzez powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem.

2.Uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych przemocowych zachowań wobec członków rodziny: uświadomienie sprawcy, czym jest przemoc, rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, rozpoznanie przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych zapowiadaj?cych zachowania przemocowe.

3.Nauka umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów bez użycia agresji i konstruktywnego wyrażania uczuć?

4.Promocja pozytywnych postaw, zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji 
w rodzinie, a w szczególności poczucia odpowiedzialności za własne czyny.

5.Uświadomienie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy.

ADRESACI

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc zarówno kobiet, 
jak i mężczyzn z terenu powiatu tureckiego, w tym:
- skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w programie; 
- kobiet i mężczyzn, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawione w wyniku zaniedbań i nie wypełniania funkcji rodzicielskich; 
- osób stosujących przemoc w rodzinie, które zakończyły terapię uzależnień od alkoholu lub narkotyków; 
- osób, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.


MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Konińska 4, 62-700 Turek
w celu rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny: 609 187 378

www.dajmyszanse.turek.pldajmyszanse@wp.pl 
admin | 02.09.2015 komentarz[226] |
Pomagają nam
 • Menu
 • Kopalnia Węgla brunatnego
 • Starostwo Powiatowe w Turku
 • ZEsiuk
 • Firma Paszak
 • Profi
 • Magnum
 • InterMarche - sieć supermarketów
 • Graceful
 • Degradation
 • Progressive
 • Enhancement
© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image