Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szans?” w Turku

od dnia 05.03.2009r. posiada status ORGANIZACJI PO?YTKU PUBLICZNEGO

Osoby  zainteresowane wp?at? 1 % podatku na rzecz OPP,  

Prosimy o podanie w deklaracji podatkowej nast?puj?cych danych:

Nazwa OPP:

Numer KRS: 00000 47 365

Wszystkim darczy?com serdecznie dzi?kujemy !!!:)