Dziś jest 20 paŸdziernika 2020, są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Kontakt
UL. KONI?SKA 2
62-700 TUREK
TEL: 063 278 50 52
FAX:063 289 10 53
Banner
 Sponsorzy

NASI PRZYJACIELE I DARCZY?CY •       ZPPHU „Zesiuk”
 •       Burmistrz Miasta Turku
 •       Kopalnia W?gla Brunatnego „Adamów” S.A.
 •       Klub Honorowych Krwiodawców przy KWB „Adamów”
 •       Elektrownia Turek
 •       Union- Knopf Turek
 •       Profi m Turek
 •       Cukiernia p.Zdzis?awa Jesio?owskiego
 •       Intermarche Turek
 •       Bricomarche Turek
 •       Agencja Ochrony Mienia „Magnum”
 •       Farpol Chrapczew
 •       FUGO S.A. Konin
 •       Huta Aluminium Konin
 •       Zespó? Elektrowni PAK
 •       Ks. Stanis?aw Nasi?ski
 •       NEW YORKER – Pozna?
 •       Just Mark – ?ychlin
 •       Zwi?zek Dzia?kowców „?róde?ko” w Turku
 •       Rodzina Jahnsen z Danii
 •       PCK Ko?o
 •       Zak?ady Mi?sne „PASZAK”
 •       Marianne Lisowski USA
 •       Seweryna Frankowska Pozna?
 •       EGMONT Polska SP z o.o. Warszawa
 •       Karolina i Grzegorz Nowaccy
 •       PHU „VEDA SERWIS” – Danuta Oblizajek

Dzi?kujemy za ka?de wsparcie!

© 2009 www.dajmyszanse.turek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Liczniki
image